Påmeldingssystem for enkle arrangementer

Dette systemet er utviklet for å kunne håndtere påmelding til arrangementer.
Arrangør bestemmer hvilke typer påmeldinger som er mulige.
De som melder på kan for eksempel melde på bare seg selv, bare andre enn seg selv eller familie/grupper.